50 sake don

reisschale, lachs sashimi, avocado, seetang, noristreifen