chardonnay 1685

boschendal – franschhoek (ZAF) 2019