sayuri nigori-sake junmai-ginjo

kobe – cremig, erfrischend